پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

آگهی ها

EN

سیمای شرکت

آگهی ها
منابع کالا
توانمندی ها
گالری چندرسانه ای
آگهی ها

​​​​​​​​​​​​​​

  
  
  
آیتمی برای نمایش در این نمای"آگهی ها" لیست وجود ندارد.
  
  
  
آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران و مشارکت های اجراییمناقصه1400/1/31
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران خدمات عمومی (نگهداشت، راهبری خودروهای سبک،تاسیسات و آتش نشانیمناقصه1399/4/19
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران خدمات عمومی(خدمات اداری و دفتری، انبارداری انبارها و خدمات طرح هامناقصه1399/4/19
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرایی- طرح تکمیل تاسیسات و خط لوله تبریز/خوی/ارومیهمناقصه1399/4/1
آگهی مزاید ه عمومی شماره 01-6-99 فروش 39 دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاريمزایده1399/3/25
1 - 5بعدی

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد