Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Object reference not set to an instance of an object. line of error: 0

توانمندی ها

EN

سیمای شرکت

آگهی ها
منابع کالا
توانمندی ها
گالری چندرسانه ای
توانمندی ها


شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران به عنوان بازوي اصلي طراحي/مهندسي و اجرا براي شركت ملي پالايش و پخش عهده دار اجراي پروژه هاي خطوط لوله، انبار نفت، اسكله هاي نفتي، ساختمان ها و دي كلينيك ها واز همه مهمتر طرح هاي احداث و يا توسعه پالايشگاه هاي كشور مي باشد.

عمده توانمندي هاي شركت در عناوين زير به منصه ظهور مي رسد:

​​

 • انجام تشريفات مناقصات،تهيه و تنظيم قراردادها و نظارت بر حسن انجام قرارداد در طول پروژه
 • توانمندي در برآورد هزينه اجراي طرحها و پروژه ها
 • به كار گيري راهكارهاي مناسب جهت دست يابي به دانش فني و تكنولوژي روز آمد در پروژه ها
 • برخورداري از استانداردهاي مهندسي تدوين شده روزآمد
 • نظارت فني و مديريتي بر نحوه اجراي طرح ها
 • تامين كالا ي مورد نياز طرح ها و پروژه ها با كيفيت مناسب و در زمان مقتضي
 • ارزيابي كيفي سازندگان و تامين كنندگان كالا اعم از داخلي و خارجي
 • توانمندي در انجام سريع و موثر فعاليت هاي گمركي و ترخيص كالا از گمركات كشور
 • نظارت و مطابقت اقلام خريداري شده با استاندارد براي طرح ها و پروژه ها
 • استقرار و پايش سامانه هاي مديريتي و برخورداري از فرآيندهاي اجرايي و مستندات كاري مدون و روزآمد
 • امكان ارزيابي عملكرد شركت از طريق اندازه گيري شاخص ها و انجام مميزي هاي مستمر
 • هدایت و اجرای طرح های پژوهشی در جهت اهداف و نیاز های مجموعه
 • بازرسي و نظارت فني بر اجراي صحيح طرح ها و پروژه ها
 • بررسي دستورالعملهاي بازرسي و مطابقت آنها با استانداردهاي موضوعه، در طرح ها و پروژه ها
 • برخورداري از دستورالعمل هاي  مدون و روزآمد HSE با استناد به استانداردهاي روز دنيا
 • تامين الزامات HSE  در تمام مراحل(چرخه عمر) پروژه و طرحها

 

 

 

 

 

 ​
تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد