Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Object reference not set to an instance of an object. line of error: 0

Skip Navigation LinksNIOEC_SPEC

EN

طراحی و مهندسی

بروز رسانی استاندارد IPS
بروز رسانی مشخصه های فنی
ارزیابی صلاحیت سازندگان تجهیزات
کاتالیست

 بروز رسانی مشخصه های فنی(NIOEC SPEC)

در سال 1383 مدیریت وقت طراحی مهندسی در حین اجرای طرح های پالایشگاه اراک و پالایشگاه بندرعباس بدلیل وجود موارد مختلف و پراکندگی آ نها در قراردادها، وجود یک سری مشخصات فنی و اسناد در قراردادها، استفاده از مشخصات فنی قدیمی مربوط به سالها قبل و نیز موارد زیادی که در شرح کار و خدمات قرارداد آورده شده بود، که سبب عدم یکپارچگی در اسناد و سردرگمی افراد و نا آگاهی از درجه اولویت آ نها و اینکه مشخصات فنی و اسناد مرتبط با آن بسیار قدیمی شده بود و نیاز به بازنگری داشت به این نتیجه رسیدند که مدارک  برای پیشبرد طرح های جدید کافی نمی باشند و نمیتوان مدارک موجود را در اختیار پیمانکاران قرار داد، لذا  این مقدمه ای برای تهیه و تدوین مشخصات فنی شرکت شد.  
در سال 1383 طرح تدوین مشخصات فنی بر اساس اصول و استانداردهای روز بین المللی به تصویب مدیریت شرکت رسید و در همان سال در راستای تدوین مشخصات فنی، کمیته هایی متشکل از  11 کمیته اصلی در دیسپلین های مختلف مهندسی در شرکت تشکیل گردید که شامل کمیته های فرآیند، مکانیک ثابت، مکانیک دوار، سیویل و سازه، لوله کشی، ابزار دقیق، برق، مواد و متالوژی و... بود.
در آن زمان به دلیل ضعف استانداردهای IPS که به شکل جدید بازنگری و تدوین شده بود، تصمیم گرفته شد که مشخصات فنی جدید شرکت بر پایه استاندارد  IPS و حفظ اصول کلی آن طراحی و تدوین گردد و این مهم تحت عنوان» پروژه تدوین مشخصات فنی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران «تعریف گردید.
نتیجه تلاش کمیته های تخصصی که تا سال 1384 به طول انجامید، در نهایت، تدوین 232جلد مشخصه فنی در 11 دیسیپلین مختلف مهندسی شد. مشخصات فنی در شرکت به گونه ای تدوین شده است که نیازهای استانداردهای IPS در داخل مشخصات فنی لحاظ شده و مبانی استاندارد IPS نیز به صورت ضمائم در آن قرار گرفته است. این مشخصات فنی به صورت پیوست در همه قراردادها قرار می گیرد و در تمامی پروژه های جدید، این استانداردها و مشخصات فنی ضمیمه قراردادها شده است و پیمانکاران و مشاوران ملزم به استفاده از این مشخصات فنی می باشند. تمامی مشخصات فنی و استانداردهای مورد نیاز برای انجام پروژ ه ها در مشخصات فنی شرکت دیده شده است و بنابراین نیاز نیست پیمانکار، مشاور و... به دنبال استانداردها و مشخصات فنی دیگری برای انجام پروژه ها باشند.
در طول مدت زمانی که جهت تدوین مشخصات فنی در شرکت صرف گردید، مطالعه مقالات و استانداردهای بین المللی و داخلی و... توسط متخصصان و کارکنان بخش طراحی مهندسی شرکت، سبب افزایش دانش کارکنان در حوزه استاندارد گردید. این موضوع همچنین سبب ایجاد پویایی در بخش طراحی مهندسی شد.
پس از تدوین مشخصات فنی شرکت، کمیته های استاندارد سازی فعال نگاه داشته شدند. کمیته های تخصصی دائماً در حال بازنگری مشخصات فنی تدوین شده می باشند تا اشکالاتی را که در پروژه به وجود می آیند بررسی و اصلاح نمایند. از طرفی علاوه بر بازنگری که در اثر مشکلات پروژ ه ها وجود دارد، به دلیل تغییراتی که هر 5 سال یکبار در استانداردهای بین المللی ایجاد می شود، مشخصات فنی نیاز به بازنگری و بررسی مجدد دارند. لذا تا کنون دو بار از زمان تدوین، مشخصه های فنی بازنگری شده اند که جهت این کار، حدود پانصد جلسه در دیسیپلین های مختلف در طول دوره بازنگری با حضور مدیران و مهندسین بخش طراحی مهندسی و متخصصین شاغل در شرکتهای مشاور و پیمانکار برگزار گردیده است. ماحصل نظرات در غالب صورتجلسات در کمیته ی صحه گذاری که شامل مدیران ارشد بخش طراحی مهندسی، استانداردها، بازرسی فنی و سایر مدیران می باشد، مطرح می شود و به تایید نهایی می رسد.  

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران می باشد