× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


پیش فرض
برنامه ریزی استراتژی

هر مجموعه¬اي داراي استراتژيهايي است، حتي اگر اين استراتژيها بصورت پراكنده، نامنظم، بدون ساختار و غير رسمي باشند. همه سـازمانها به سوي نقطهاي روان هستند، ولي برخي از سازمانها نمي¬دانند به كجا ميروند و در آن صورت از هر مسيري كه بروند به مقصد ميرسند. ما مصمميم تا خود ، آينده را خلق كنيم و در مسيري حركت كنيم كه از پيش به آن فكر كردهايم
يكي از روشهاي تصميمگيري و برنامه‌ريزي كه با پيمودن مراحل مدون و تكيه بر آمار و اطلاعات در كنار استنباطهاي شهودي در اتخاذ تصميمات اثر بخش كمك شـاياني به مديران مينمايد، فرآيـند برنامه‌ريزي استراتژيك است
بر اساس تعريف ديويد مديريت استراتژيك عبارتست از: هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه است كه سازمان را قادر ميسازد به هدفهاي بلند مدت خود دست يابد. از ديدگاه ديگري فرآيند مديريت استراتژيك تلاشي است براي تهيه نسخه دوم از آنچه در مغز يك انسان باهوش و نخبه مي گذرد، يعني كسي كه داراي درك مستقيم از امور است و از تمامي زير و بم سازمان آگاه است

مراحل اجرایی برنامه ریزی استراتژیک


Homepage 3