× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


پیش فرض
بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست

امروزه فلسفه HSEبا نگرشی نوین به مسائل بهداشتی ،ایمنی وزیست محیطی در صنعت نفت ،از اهمیت ویژه ای در توسعه همه جانبه کشور وپیشرفت ورشد جامعه انسانی برخوردار است سیاستهای اتخاذ شده در این نگرش بر اساس اهدافی از جمله ارتقای سطرح سلامتی کارکنان ،کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط زیست ،افزایش آثار مثبت برصنعت زیست ،افزایش آثارمثبت صنعت بر جامعه ،افزایش ایمنی کارکنان ،تجهیزات وتاسیسات در مراکز صنعتی ،کاهش حوادث وآسیب های محیط های صنعتی ،به پایین ترین میزان ممکن از طریق حذف شرایط نا ایمن تعیین وتبیین شده اند.
در طول سالیان متمادی ،مباحث ایمنی بهداشت ومحیط زیست در صنعت نفت مطرح بوده است .امروزه با نگاهی ریزبین وپر دقت همراه با نظارت مدیریتی واحد به صورت سیستماتیک وهمه جانبه به این مباحث پرداخته شده است . نظام مدیریت فراگیر HSEبا ایجاد بستر فرهنگی به تبیین تاثیر متقابل عوامل بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست پرداخته واز این روش نواقص ،مخاطرات بالقوه ،حوادث ومشکلات را مورد ارزیابی قرارداده وروشهای مبتنی بر پیشگیری را ارایه می دهد .
هر چند دستیابی به نظامی خلاق در ساختار مدیریت فراگیر بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست (HSE-MS)ورویکرد یکپارچه سازی فرآیندها وگردش کارفعالیتهای سه گانه بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست در تمامی سطوح صنعت نفت نیازمند تلاشهای زیادی است اما متخصصین ومدیران صنعت نفت نیازمند تلاشهای زیادی است اما متخصصین ومدیران صنعت در سالهای اخیر گامهای موثری در جهت شکل گیری ساختار HSE.MS وارتقای اهداف این نظام مدیریتی برداشته اند.


بخش بهداشت

بخش بهداشت واحد HSE شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران به عنوان یکی از بخشهای اصلی این واحد وبا هدف حفظ وارتقای سطرح سلامت کارکنان شاغل در این شرکت ،ایجاد گردیده ودر حال فعالیت می باشد.
بهداشت، علم وهنر حفظ سلامت وتندرستی کارکنان است .سازمان بهداشت جهانی WHO،سلامت (Health) را رفاه کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی ونه فقط نبود بیماری می داند علم بهداشت در ایران شامل سه شاخه اصلی بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای وبهداشت عمومی می باشد .امروزه به دلیل تنوع شدن حرفه های مختلف وصنعتی شدن کشور ،بهداشت حرفه ای نیازی اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار شناخته شده است زیرا این نیروی انسانی متخصص وسالم است که می تواند توسعه پایدار را تضمین کند وچنین امری میسر نمی شود مگر آنکه اجرای ضوابط بهداشت حرفه ای در جامعه نهادینه گردد.

بخش ایمنی

هر ساله میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا رخ می دهد که برخی از این حوادث منجر به مرگ وبرخی دیگر موجب از کار افتادگی وآسیب های ناتوان کننده می گرددکه ممکن است تا مدتها باقی بماند.
حوادث معمولا ناشی از شرایط نا ایمن (Unsafe Conditio)ویا اعمال نا ایمن (Unsafe Act)می باشد شرایط نا ایمن عموما بدلیل طراحی نامناسب فرآیند ویا تجهیزات مورد استفاده ویا شرایط کار پر مخاطره بروز می نماید واعمال ناایمن غالبا بدلیل فاکتورهای انسانی واشتباهات فردی (Human Error)ناشی می گردد.
به طور کلی خسارات مالی یا جانی،عواقب وپیامدهای منفی حوادث صنعتی را تشکیل می دهند .بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاهها ،تجهیزات ،محصولات ،فرآیند تولید یا محیط کار می شود ویا منجر به بروز صدمات غیر قابل جبران جسمی وجانی خواهد گردید.در شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران نیز در راستای اجرای سیاست های وزارت نفت وبه منظور افزایش سطرح قابل قبولی از ایمنی وپیشگیری از بروز حوادث در کلیه بخشهای شرکت اعم از طرح ها وپروژه ها ،ساختمان ستادی، انبارهای کالا وتجهیزات ونیز اطمینان از صحت عملکرد مناسب وایمن سطوح مختلف مشاورین وپیمانکاران تحت پوشش این شرکت بخش ایمنی مشغول به فعالیت بوده واز تمانی دانش فنی وتوان خود در راستای بهبود وضعیت ایمنی بهره می گیرد.

بخش محیط زیست

ضرورت حفاظت محیط زیست در جهان امروز به موازات رشد صنعت وتکنولوژی و به دنبال آن ،بروز آلودگی ها ،اهمیت بیشتری پیدا کرده است .رشد ناموزون صنایع کشور در سالهای اخیر وادامه روند فعلی آن، اکوسیستم ها را به شدت تحت تاثیر قرارداده ومی دهد. لذا هدایت فعالیتهای صنعتی به گونه ای که کمترین آثار زیانبار را بر محیط زیست داشته باشد ضروری است.
همچنین به منظور تحقق اهداف مندرج در برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت نیل به شکوفایی اقتصاد کشور ،شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران عمده توان خود را در جهت افزایش ظرفیت پالایش کشور از طریق ایجاد پالایشگاههای جدید ،احداث واحدهای جدید در پالایشگاههای موجود ویا انجام تغییرات اساسی در آنها به منظور ازیاد تولید وبهبود کیفیت فرآورده هابه کارگرفته است.
طراحی فرآیندها واحداث پالایشگاهها وخطوط انتقال مطابق با ملاحظات زیست محیطی واستفاده از آخرین فناوری های روز و سازگار با محیط زیست اولین گام جهت دستیابی به اهداف صنعت سبز و پیشگیری از ایجاد وانتشار آلاینده ها می باشد

بخش آموزش

امروزه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمان می باشد که افزایش سطرح مهارت ،توانایی وانطباق پذیری آنان شرط لازم برای دستیابی به اهداف هر سازمان می باشد.
با توجه به موارد فوق واهمیت آموزش در بخشهای بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست ونقش آن درکاهش حوادث ،بیماریهای شغلی و ضایعات زیست محیطی ،بخش آموزش امور HSE با همکاری اداره آموزش شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران در جهت برنامه ریزی دوره های آموزشی مرتبط گام برمی دارد.
بدین منظور منابع آموزشی قابل دسترس در داخل وخارج شور بکارگرفته می شوند تا با افزایش سطرح علمی کارشناسان HSE وکارکنان شرکت این امور را در دسترسی به اهداف سازمانی یاری دهد.


بخش پدافند غیر عامل

بنا بر سیاست های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل ابلاغی مقام معظم رهبری( مدظله العالی) و ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و همچنین بمنظور استمرار فعالیت¬های سازمانی، تداوم خدمت رسانی، افزایش پایداری و ایمنی، کاهش آسیب پذیری طرح های پالایشگاهی، انبارهای نفت و خطوط لوله در سراسر کشور، تسهیل فعالیت شرکت در شرایط تهدیدات و بحران های طبیعی، صنعتی و نظامی، بخش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و نیز کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران تشکیل گردیده است.


Homepage 3