× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


پیش فرض
مدیریت دانش

دانش یکی از مهمترین سرمایه های فکری است و مدیریت دانش، روش کسب ارزش از دارایی های دانش است
یکی از اصلی ترین نتایج مدیریت دانش؛ آشکار سازی دانش های ضمنی و ایجاد حافظه سازمانی مي باشد
ساختار مدیریت دانش در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
ایجاد ساختار منسجم مدیریت دانش در سازمان سبب می‌شود که اجرای فرآیندهای مدیریت دانش تا حد زیادی از حالت سلیقه ای خارج شده و این اطمینان حاصل شود که از مفقود شدن دانش تا حد زیادی جلوگیری می شود و در صورت خلق دانش جدید این امکان در سازمان وجود خواهد داشت که برنامه ریزی جهت کسب دانش، ارزیابی دانش، ساختار دهی و تسهیم دانش صورت گیرد
به منظور تصمیم گیری، اتخاذ راهبردهای مناسب و پیشبرد اهداف سازمانی در زمینه پیاده سازی و اجرای فرآیندهای مدیریت دانش در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، کمیته راهبردی تشکیل شده است
ساختار مدیریت دانش توسط واحد مهندسی کیفیت و بهره وری و تحت نظارت مدیریت برنامه ریزی و کنترل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ایجاد و بر حسب ضرورت مورد تجدید نظر و اصلاح قرار می گیرد. واحد مدیریت دانش مسئول و متولی مدیریت بر فرآیندهای مدیریت دانش در سطرح شرکت و طرح های آن است


Homepage 3