× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


پیش فرض
پژوهش و فناوری

پژوهش موتور متحرک و عامل توسعه در هر سازمانی به حساب می آید. در صورت استفاده مناسب از اقدامات و فرآیند های پژوهشی میتوان شاهد ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان بود، بطوریکه با صرف منابع کمتر، نتایج بهتر و کاراتری بدست آید
بر این اساس واحد پژوهش و فناوری شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ایران عهده دار و متولی پیگیری نیاز های پژوهشی مطرح در حوزه های کاری شرکت تا مرحله عقد قرارداد پژوهشی و استحصال نتایج آن است. حمایت از پایان نامه های دانشجویی و هدایت و انجام طرح های پژوهشی بخشی از وظایف این واحد است که در راستای چشم انداز صنعت پالایش ودر چارچوب نظام نامه جدید پژوهش و فناوری وزارت نفت و همچنین با تکیه بر توانمندی شرکت های پژوهشی داخلی به منظور خلق دانش فنی مورد نیاز در انجام ماموریت های شرکت و رفع تنگناهای عملیاتی آن انجام میگیرد
در سال های اخیر و در قالب نظام نامه جدید پژوهش و فناوری وزارت نفت طر ح های پژوهشی در واحد پژوهش و فناوری شرکت ملی مهندسی تعریف شده اند که برخی به پایان رسیده و گزارش نهایی آن دریافت شده و برخی نیز در دست اقدام است«طرح های پژوهشی خاتمه یافته ( از سال 1390 تاکنون) »

* مطالعه و بررسي فني و اقتصاديVSDو كوپلينگ مكانيكي – مجری : پژوهشگاه صنعت نفت
* سولفورزدايي گازوئيل با استفاده از سونوراكتورهاي لوله اي – مجری: دانشگاه علم و صنعت- مشاور :پژوهشگاه صنعت نفت« طـرح هـاي پژوهشـي جاری »

* تهیه راهنما بر اساس مطالعه موردی جانمايي آشكارسازها (Detectors) در محوطه های فرآیندی و مخازن ذخیره به کمک روشهای پیشرفته محاسباتی، ارزیابی پیامد، ارزیابی ریسک و فرکانس نشتی – مجری:دانشگاه صنعت نفتپایان نامه های دانشجویی خاتمه یافته

* شناسایی و ارزیابی کیفی و کمی ریسک های خطوط لوله انتقال نفت(مطالعه موردی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران)- دانشگاه علم و صنعت-تاریخ اتمام شهریور 94
* گوگرد زدایی از نفت سفید به روش اکسایشی(ODS)و بهینه سازی پارامتر های عملیاتی و بررسی تاثیر امواج صوتی (ULTRASOUND)به منظور تسریع هم زدن با استفاده از کاتالیست کلرید آهن –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال-تاریخ اتمام شهریور 94
* تدوین مدیریت ریسک زیست محیطی برای طرح توسعه پالایشگاه آبادان- واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تاریخ اتمام –آبان 96
* بررسی فرآیند واحد کراکینگ کاتالیزری بستر سیال (FCC)و تجزیه و تحلیل روند تحقیقات اخیر در واحد FCC - دانشگاه امیر کبیر - تاریخ اتمام اردیبهشت 97
* بررسی عوامل موثر بر رضایت متقابل کارفرمار-پیمانکار/مشاور در اجرای موفقیت آمیز پروژه های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران- دانشگاه پیام نور ساوه-تاریخ اتمام شهریور 97
* بهنگام سازی مدل اجزا محدود سازه ها با استفاده از طیف توان پاسخ (مطالعه موردی سکوی اولین اسکله نفتی بندر عباس(دکتری) - دانشگاه امیر کبیر- تاریخ اتمام شهریور 97
* حل مساله نفوذ نفت و آب در مخازن زیر زمینی با استفاده از شبکه های عصبی- دانشگاه دامغان-تاریخ اتمام مهر 97
* شناسایی و تحلیل کیفی منابع بروز ریسک های موثر بر زمان پروژه های خط لوله و پالایشگاه (مطالعه موردی: صنعت نفت ایران)-دانشگاه خوارزمی -تاریخ اتمام مهر 98
* شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاخیرات پروژه با روش ترکیبی بهترین-بد ترین و مولتی مورا فازی (مطالعه موردی: پروژه های نفت و گاز)-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات-تاریخ اتمام مهر 98پایان نامه های دانشجویی جاری

* ارائه مدل تصمیم گیری جهت انتخاب مناسب ترین خط لوله انتقال مواد هیدروکربنی با رویکرد توسعه پایدار در چرخه عمر (دکتری)- دانشگاه امیر کبیر
* مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی عددی افزایش انتقال حرارت نانو سیالات در فرآیند جوشش استخری-دانشگاه نوشیروان بابل
* سنتز و ارزیابی مایعات یونی اسیدی به عنوان کاتالیزرهای جدید فرآیند آلکیلاسیونایزو بوتان با الفین ها- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
* بهینه سازی زمان – هزینه اجرای پروژه های خط لوله نفت و گاز با تاثیر پارامترهای طراحی -دانشگاه تهراناولویت موضوعات حمایت از پایان نامه های دانشجویی در واحد پژوهش و فناوری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

1. بررسی امکان استفاده از نانو کاتالیست ها بجای کاتالیست های متداول و مقایسه فنی و اقتصادی
2. بکارگیری نانو کاتالیست ها با هدف کاهش گرانروی نفت خام و برش های نفتی سنگین
3. بررسی روش های ارتقای کیفیت نفت خام درمحل (in Situ Upgrading) مانند احتراق درجا (..... )
4. بررسی روش Hydrovisbreaking
5. تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم های کنترل فیلدباس دربازه زمانی ده ساله پس از نصب و راه اندازی در پالایشگاه اراک و مقایسه آن با سیستم DCS
6. بررسی وانتخاب مناسبترین متریال فلزی و غیرفلزی شامل نانومتریال ها برای اجزای داخلی پمپ های مورد استفاده درخطوط انتقال، تلمبه خانه ها و واحدهای فرآیندی درتماس باسیالات با ویژگی سرویس ترش و خورندگی
7. انتخاب مواد مناسب برای تأسیسات مکانیکی سیستم HVAC & PLUMBING مورداستفاده در پروژه های صنایع نفت و گاز در شرایط حاره ای و خورنده
8. دلایل ناموفق بودن استفاده از پلاستيكهاي مسلح (FRP) جهت استفاده در خطوط لوله انتقال و لوله كشي هاي صنايع نفت و گاز ایران
9. بررسی تکنولوژی های نوین برای کاهش آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی تاسیسات و سازه های پالایشگاهی
10. بررسی تکنولوژیهای نوین برای کاهش آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی خطوط انتقال نفت و گاز
11. بررسی ژئوتکنیکی در سایت های نفتی دارای پتانسیل روانگرایی
12. ارزیابی آسیب پذیری تاسیسات و خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی از فرونشست زمین