× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


پیش فرض
سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مجموعه ای است از اجزاء مربوط به هم که برای دستیابی به یک هدف یا اهداف در کنار یکدیگر فعالیت می کنند و کارکرد یک سیستم در تبدیل ورودی ها به خروجی می باشد
سیستم های سازمانی فرآیندهای اصلی داخل سازمان را یکپارچه و هماهنگ مینمایند . این سیستم ها نام سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) شناخته شده اند با ارایه یک سیستم اطلاعاتی واحد از طیق هماهنگ نمودن فرآیندهای کلیدی مشکلات سازمان را حل می نمایند.
سيستمهاي سازماني دادهها را از فرآيندهاي مختلف سازمان جمع آوري نموده و آنها را در يك انبار داده كه ميتواند توسط ساير فرآيندهاي سازماني مورد استفاده قرار گيرد ذخيره ميكنند. مديران سازمان قادر خواهند بود تا اطلاعات به موقع و كاملتري را براي هماهنگ نمودن عمليات روزمره سازمان و فرآيندهاي با وسعت سازماني و جريان اطلاعات داشته باشند
شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران با استقرار سيستمهاي سازماني از قبيل : مديريت دانش، مديريت ارتباط با مشتري، برنامهريزي استراتژيك و سيستم مديريت كيفيت توانسته انجام مأموريت سازماني شركت را سرعت بخشيده و در راه تحقق چشم انداز شركت گام بردارد


Homepage 3