× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


پیش فرض

رویکردها و زمینه های تخصص

• طراحی، اجرا و نظارت بر طرح های پالایشگاهی ، انبارهای نفت، خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی و نیز اسکله های نفتی با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای علمی و مهندسی روز دنیا
• انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی مفهومی پروژه های پالایشگاهی، انبارهای نفت، اسکله های نفتی، خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی
• تاکید بر سیاست حمایت از تولید داخلی بر اساس برنامه جامع توسعه از طریق تعامل و همکاری با سازندگان داخلی در جهت تولید محصول جدید و یا ارتقای کیفیت کالاهای موجود بر اساس استانداردهای روز صنعت نفت
• تدوین فرآیندها و مستندات فنی بومی سازی شده جهت تعامل بیشتر با سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان
• حفظ کیفیت و تعامل اکولوژیکی در روند اجرای طرح ها با اتخاذ روش های مناسب و حسب ظرفیت های موجود
• حمایت از پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در تعامل با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی خصوصا پروژه های کاربردی
• ارتباط و حمایت از شرکت های دانش بنیان به منظور توسعه اقتصاد مبتی بر دانش و نوآوری، حمایت از کارآفرینی و تجاری سازی علم
• تحلیل مستمر دانش و تجربه کسب شده در طراحی و اجرای پروژه ها در کمیته های تخصصی مدیریت پروژه
• تعامل و ارتباط با دانشگاه ها در جهت حمایت از تحقیقات ، انتقال فن آوری، انتقال دانش و تحقیقات مشترک
• همکاری در راستای تولید دانش به منظور توسعه محصولات و بهینه سازی و بومی سازی فرآیندها، بازدهی سریع سود ، بهبود عملکردها و بازگشت سریع سرمایه، افزایش نیروی رقابتی در عرصه های داخلی و خارجی و آمادگی حضور فعال در بازارهای جهانی، ارتقاء میزان خود اتکایی، ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاری در نتیجه همکاری با نهادهای علمی و ...
• پیاده سازی فرهنگ HSE در راستای ایجاد محیطی سالم و شرایط امن از نظر جسمی و روانی برای کارکنان
• استقرار سیستم مدیریت HSE جهت جلوگیری از بروز حوادث، کاهش خسارات مالی و جانی، حفظ منابع و محیط زیست و افزایش بازده کاری