× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


پیش فرض

منابع کالا

فهرست بلند در شرکت های تابعه

با عنایت به بخشنامه مورخ 21 آذر ماه 95 وزیر محترم نفت به شماره 437057-2/20 کلیه شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت موظف هستند درتمامی سطرح معاملات از فهرست بلند منابع استفاده نمایند که پس از انجام مراحل قانونی از سوی دستگاه مرکزی وزارت نفت به تصویب رسیده است.
لذا خواهشمنداست شرکت های متقاضی درصورت تمایل به همکاری با توجه به نوع فعالیت آن شرکت اعم از سازنده / تأمین کننده / نمایندگی انحصاری با مراجعه به سایت ep.mop.ir اطلاعات لازم را تکمیل و براساس راهنمای ارائه شده در سایت اقدام نمایند.