× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب/ری
اهداف

انتقال نفت خام ترش از میادین نفتی حوزه دزفول شمالی به میزان 450 هزار بشکه در روز جهت تحویل و پالایش به پالایشگاه نفت کرمانشاه ( آناهیتا)، اراک و تهران با احداث خط لوله به طول 620 کیلومتر

شرح کار

احداث 102 کیلومتر خط لوله به قطر 30 اینچ با ظرفیت انتقال 450 هزار بشکه در روز از مرکز انتقال نفت سبزآب تا مرکز انتقال تنگ فنی ( جهت انتقال به پالایشگاه آناهیتا درکرمانشاه ) احداث 239 کیلومتر خط لوله به قطر 26 اینچ با ظرفیت انتقال 295 هزار بشکه در روز از مرکز انتقال نفت تنگ فنی تا مرکز انتقال شازند (جهت انتقال به پالایشگاه اراک ) احداث 279 کیلومتر خط لوله به قطر 18 اینچ با ظرفیت انتقال 105 هزار بشکه از مرکز انتقال نفت شازند تا مرکز انتقال نفت پایانه ری ( جهت انتقال به پالایشگاه نفت تهران) احداث 6 مرکز انتقال نفت بین راهی شامل سبزآب در اندیمشک، تنگ فنی در پل دختر لرستان، آسار در پل دختر لرستان، پل بابا درخرم آباد، رازان در خرم آباد و شازند در کنار پالایشگاه نفت اراک احداث ایستگاه فشار شکن نمک در قم و تأسیسات پایانه ری درپالایشگاه نفت تهران احداث خطوط انتقال نیرو و پست های برق مربوطه در مراکز انتقال نفت سبزآب، تنگ فنی ، آسار و رازان احداث 2 مخزن تعادلی 240 هزار بشکه ای در سبزآب

میزان سرمایه سرمایه ریالی: 15044میلیارد ریال

سرمایه ارزی :
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار مشاركت غدير (نصر ميثاق اهواز-ستيران-نارديس طرح های انرژی)
مشاور
نوع قرارداد EPC