× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان (پروژه احداث واحد گوگردزدایی از ته ‌مانده برج‌های تقطیر پالایشگاه، واحدRHU )
اهداف

تصفیه ته‌ مانده برج‌های تقطیر پالایشگاه به میزان 81 هزار بشکه در روز

شرح کار

احداث واحد تصفیه هیدروژنی ته‌مانده برج های تقطیر شامل دو قسمت رآکتورهای کاتالیستی برای حذف ناخالصی‌ها و گوگرد، قسمت جداسازی محصولات اصلی و جانبی و قسمت آماده سازی برای تعویض کاتالیست

میزان سرمایه سرمایه ریالی:

سرمایه ارزی : 750 میلیون یورو
کارفرما شرکت پالایش نفت اصفهان
مدیریت طرح شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
پیمانکار پیمانکارEP : شرکت نارگان / پیمانکار C : شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)
مشاور -
نوع قرارداد EPC