× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح طرح احداث خط لوله 16 اینچ انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان / يزد و تأسیسات مربوطه
اهداف

افزایش ظرفیت، نوسازی و رفع تنگناهای عملیات سوخت رسانی با توجه به فرسودگی خط لوله 16 اینچ موجود در مسیر رفسنجان/ یزدکه موجب افزایش کلی ظرفیت خطوط انتقال فرآورده های نفتی از مسیر بندرعباس به سایر مراکز مصرف نیز خواهد شد.

شرح کار

احداث خط لوله 16 اينچ به طول 228 كيلومتر توسعه و احداث تلمبه‌خانه‌های موردنیاز در مراكز انتقال رفسنجان و يزد خريد و نصب سيستم نشت‌یاب هوشمند LDS براي خط لوله 16 اينچ جديد و موجود در مسیر رفسنجان / یزد/ نایین

میزان سرمایه سرمایه ریالی: 16،500 میلیارد ريال

سرمایه ارزی :
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار مشارکت انهار- فرایندسازان انرژی
مشاور شركت مهندسين مشاور توسعه انرژي خاورميانه
نوع قرارداد EPC