× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح طرح احداث خط لوله کنارگذر تهران (طرح پدافند غیر عامل)
اهداف

تأمین ایمن و مستمر فرآورده های نفتی مورد نیاز شمال غرب و شمال شرق کشور و همچنین انتقال پایدار فرآورده های نفتی به شهر تهران و حومه

شرح کار

فعالیت های مربوط به خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب، راه اندازی و راهبری براساس مدارک و نقشه های صحه گذاری شده و استانداردها و دستورالعمل های جاری و مورد تایید وزارت نفت مطابق با شرح کار

میزان سرمایه سرمایه ریالی:

سرمایه ارزی : 300 میلیون یورو
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار انتخاب ‌نشده
مشاور
نوع قرارداد