× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح طرح احداث خط لوله انتقال فرآوده های رفسنجان/بیرجند/ مشهد (خط لوله تابش)
اهداف

طرح احداث خط لوله 22و18 اينچ رفسنجان، بیرجند، مشهد (خط لوله تابش ) به طول 950 كيلومتر می باشد، که به منظور تامین پایدار انرژی و سوخت مورد نیاز مناطق شرقی و شمال شرقی کشور و همچنین کاهش هزینه های انتقال فرآورده های نفتی به نقاط مذکور به ظرفيت 130 تا 156 هزار بشكه در روز (گازوئیل و بنزین) در دستور کار قرار گرفته است .                                                           

شرح کار

این طرح شامل پنج  پروژه به شرح زیر می باشد:

-         گستره 1 احداث خط لوله به طول 250 کیلومتر ( رفسنجان – چشمه شور)

-         گستره 2  احداث خط لوله به طول 250 کیلومتر (چشمه شور – بیرجند) و ایستگاه توپکرانی چشمه شور

-         گستره 3  احداث خط لوله به طول 300 کیلومتر (بیرجند – تربت حیدریه)

-         گستره 4  احداث خط لوله به طول 150 کیلومتر (تربت حیدریه – مشهد) و احداث تأسیسات تربت حیدریه، امام تقی و پایانه مشهد

-           احداث تلمبه خانه های رفسنجان و بیرجند

 

 

میزان سرمایه سرمایه ریالی:

سرمایه ارزی : برآورد اولیه طرح درمجموع معادل 372 میلیون یورو می باشد
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار هنوز تعیین نشده است
مشاور
نوع قرارداد EPC