× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح طراحی بنیادی طرح احداث پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه ای شهید سلیمانی بندرعباس
اهداف

احداث يك پتروپالايشگاه به ظرفيت 300 هزار بشكه در روز به منظور پالايش نفت خام سنگين صادراتی و تولید محصولات پالایشگاهی مانند بنزین  گازوئیل ، سوخت جت و محصولات پتروشیمی مانند بنزن، تولوئن، پروپیلن ، زایلن  ميباشد.

شرح کار

احداث یک پتروپالایشگاه به ظرفیت 300هزار بشکه در روز به منظور پالایش نفت خام سنگین صادراتی و تولید محصولات پالایشگاهی با الگوی فرایندی.

این الگو شامل واحدهای فرآیندی اصلی زیر می باشد:

قسمت پالایشگاهی دارای

دو واحد تقطیر اتمسفریک به ظرفیت هریک 150 هزار بشکه در روز

دو واحد تصفیه ته مانده برج اتمسفریک (RCD) به ظرفیت هریک 70 هزار بشکه در روز

واحد تصفیه نفتا (NHT) به ظرفیت 90 هزار بشکه در روز

واحد تصفیه نفت سفید (KHT) به ظرفیت 22 هزار بشکه در روز

دو واحد تصفیه نفت گاز (GHT) به ظرفیت هر یک 53 هزار بشکه در روز

واحد تصفیه گاز مایع (LPG) به ظرفیت 7 هزار بشکه در روز

واحد تبدیل کاتالیستی (CCR)به ظرفیت 25000 بشکه در روز

واحد شکست کاتالیستی (RFCC) به ظرفیت 95 هزار بشکه در روز

واحد تصفیه و بازیابی پروپیلن (LPG MERAX,PRU) به ظرفیت 32 هزار بشکه در روز

واحد تصفیه بنزین الفینی (CGH) به ظرفیت 57 هزار بشکه در روز

قسمت پتروشیمی آن واحد آروماتیک (AROMATIC) به ظرفیت یک میلیون و هفتصد هزار تن در سال

میزان سرمایه سرمایه ریالی:

سرمایه ارزی : بیش از 7میلیارد یورو
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار هنوز تعیین نشده است
مشاور
نوع قرارداد طراحی بنیادی