× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


احداث پالایشگاه دوم تهران

احداث از سال 1351 تا سال 1352 ظرفیت اسمی 100 هزار بشکه که در سال 1382 به ظرفیت 110 هزار بشکه افزایش یافت. احداث واحدهای تقطیر در اتمسفر، تقطیر در خلاء، تولید روغن در خلاء، کاهش گرانروی، گاز مایع، تصفیه هیدروژنی نفتا، نفت سفید و نفت گاز، هیدروژن، ایزومریزاسیون، آیزوماکس، ایزومریزاسیون، تولید گوگرد