× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


احداث پالایشگاه بندرعباس

احداث از سال 1372 تا سال 1378 ظرفیت اسمی : 232 هزار بشکه شامل واحدهای تقطیر در خلاء (شماره یک و دو)، تقطیر در جو، کاهش گرانروی، تولیدگاز مایع، تصفیه نفت سفید با هیدروژن، تصفیه نفتای سنگین با هیدروژن، تبدیل کاتالیستی با احیاء مستمر، تولید هیدروژن، هیدروکراکر، تولید قیر دمیده، تولید گوگرد، تصفیه گاز ترش با آمین، تصفیه آب های ترش تولید آب، برق، بخار و هوای فشرده و مخازن خوراک، فرآورده های میانی و فرآورده های نهایی