× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


پیش فرض
عنوان خدمت ساخت و توسعه ابنیه و تأسیسات شرکتهای وزارت نفت
شناسه 13032244000
ماهیت ذاتاً غیر الکترونیکی
شناسنامه صفحه میز خدمت شرکت در سامانه ملی خدمات
واحد پاسخگو روابط عمومی