× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح طرح احداث مجموعه تلمبه‌خانه‌ها و پایانه‌های جدید آبادان
اهداف نوسازي،ساماندهي و به ‌روزنمودن تأسيسات دريافت نفت خام، ارسال نفت كوره و رسید و ارسال فرآورده‌های نفتي پالايشگاه آبادان
شرح کار احداث تلمبه‌خانه 16 اینچ (واحد 201) ارسال فرآورده از آبادان به اهواز به ظرفيت 140 هزار بشكه در روز احداث تلمبه‌خانه 12 اینچ (واحد 202) ارسال فرآورده از آبادان به اهواز به ظرفيت 50 هزار بشكه در روز احداث تلمبه‌خانه 16 اینچ (واحد 203) ارسال فرآورده از آبادان به ماهشهر به ظرفیت 5/106 هزار بشکه در روز احداث تلمبه‌خانه 16 اینچ (واحد 204) ارسال ORDاز آبادان به ماهشهر به ظرفيت 130هزار بشكه در روز احداث تلمبه‌خانه 16 اینچ (واحد 204) ارسالORD از آبادان به ماهشهر به ظرفيت 130 هزار بشكه در روز احداث تلمبه خانه 26 اینچ (واحد 206) ارسال نفت کوره از آبادان به ماهشهر به ظرفیت 250 هزار بشکه در روز احداث پايانه 16 اینچ (واحد 203) دریافت فرآورده از ماهشهر به ظرفيت 5/106هزار بشكه در روز احداث پايانه 16 اینچ (واحد 210) دریافت نفت خام از دارخوین به ظرفيت 110 هزار بشكه در روز احداث پايانه 24 اینچ (واحد 208)دریافت نفت خام از مایل 40 ماهشهر به ظرفيت 210 هزار بشكه در روز طراحي، ساماندهی و اجراي مجموعه خطوط لوله ارتباطی تلمبه خانه ها و پایانه ها در داخل پالایشگاه آبادان به طول تقریبی 2 کیلومتر
میزان سرمایه سرمایه ریالی: 4320 میلیارد ریال

سرمایه ارزی : 21 میلیون یورو
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار مشارکت سپهر (شرکت طراحی و ساختمان نفت و پارس کیهان)
مشاور توسعه انرژی خاورمیانه
نوع قرارداد EPC