× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح نصب و راه اندازی 5 بازوی بارگیری بندر صادراتی ماهشهر
اهداف

خرید ، نصب و راه اندازی 5 عدد بازوی بارگیری بر روی اسکله های 5 و 6

شرح کار

جابجایی، نصب و راه اندازی 3 عدد بازوی بارگیری از اسکله های 1 و 2 به اسکله 5، نصب و راه اندازی 2 عدد بازوی بارگیری بر روی اسکله 6

میزان سرمایه سرمایه ریالی: 176 ميليارد ريال

سرمایه ارزی :
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار شرکت بین المللی پیمانکای عمومی ایران
مشاور
نوع قرارداد PC