× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح پروژه احداث خطوط انتقال برق و پست های فشار قوی طرح برق رسانی خط لوله 26 اینچ بندرعباس/ سیرجان/ رفسنجان
اهداف

احداث خطوط انتقال دو مداره 132 کیلو ولت مهرآران/حاجی آباد و قطب آباد/ حاجی آباد، توسعه پست63/6،3 کیلو ولت تلمبه خانه بندرعباس و احداث پست های 132/6،3 کیلو ولت قطب آباد و مهرآران

شرح کار

-     احداث در مجموع 100 کیلومتر خط انتقال 132 کیلو ولت شامل 48 کیلومتر خط انتقال قطب آباد/ حاجی آباد و 52 کیلومتر خط مهرآران / حاجی آباد

احداث دو پست 6،3 به 132 کیلوولت مرکز انتقال نفت قطب آباد و مهرآران و توسعه 6،3/63 کیلو ولت مرکز انتقال نفت بندرعباس

میزان سرمایه سرمایه ریالی: 1900 میلیارد ریال

سرمایه ارزی :
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار شرکت پرشین سازه پرتو
مشاور گروه مهندسین مشاور پارس
نوع قرارداد EPC