× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح طرح احداث خط لوله انشعابی میعانات گازی عسلویه / بندرعباس به خط لوله گوره جاسک و تأسیسات مربوطه
اهداف

تأمین پایدار خوراک نفت خام پالایشگاه نفت بندرعباس از طریق خط لوله نفت خام گوره/جاسک

شرح کار

احداث انشعاب خط لوله 30 اینچ و تأسیسات مورد نیاز از ایستگاه میعانات گازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به طول حدود 37 کیلومتر و به ظرفیت 300 هزار بشکه در روز برای انتقال موقت میعانات گازی به ایستگاه محل تلاقی با خط انتقال نفت گوره/جاسک تا آغاز بهره برداری از خط لوله گوره/ جاسک و درمرحله بعد انتقال نفت خام از خط لوله گوره/ جاسک به ایستگاه کنار شرکت پالایش نفت بندرعباس و تامین خوراک شرکت مذکور

میزان سرمایه سرمایه ریالی:

سرمایه ارزی : 32 میلیون یورو
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار شرکت مارون مکانیک
مشاور
نوع قرارداد EPC